Friday, 05/06/2020 - 20:12|
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 653/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
14/10/2017
Ngày hiệu lực:
14/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
11/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực